Böcker

Fågelguiden - Europas Och Medelhavsområdets Fåglar i Fält

239 kr
I lager    Sponsrad länk

Fågelguiden är den idag populäraste fälthandboken/fältguiden för alla europas fåglar ända ned till och runt medelhavet. Boken innehåller 900 arter som kan siktas inom Europas gränser. Oavsett om du sitter vid fågelbordet eller köper din första kikare eller tubkikare kommer denna bok att vara ovärderlig.Fågelguiden är en heltäckande fälthandbok över alla kända fågelarter som kan ses i Sverige, övriga Europa, Nordafrika och stora delar av Mellersta Östern. Den är ett standardverk för både nybörjare och erfarna skådare.
I denna andra reviderade upplaga har ett femtiotal arter tillkommit. Boken tar hänsyn till de senaste årens forskningsrön, och bland annat liror, rovfåglar, måsar, trutar, duvor, ugglor, trastfåglar, sångare och törnskator får större utrymme.


* Cirka 900 arter behandlas i överskådlig systematisk ordning, varav 800 utförligt.
* Grundligt genomarbetade texter beskriver varje arts storlek, biotop, känneteken, variation och läte.
* Över 200 pedagogiska bildsidor med fler än 4 000 vackra illustrationer visar hur olika arters utseende kan variera på grund av kön, ålder, årstid och utbredning. Utöver artbilderna finns illustrationer som visar fåglarna i sin typiska miljö.
* Pilar och bildtexter pekar ut viktiga särdrag hos fågeln vilket underlättar för läsaren att orientera sig på bildsidan.
* Överskådliga kartor redogör för arternas aktuella utbredning. Fågelguiden anses vara en av världens bästa fälthandböcker över fåglar, skriven och illustrerad av tre högt aktade och vittberesta ornitologer. För den fågelintresserade är den en lika oumbärlig följeslagare som kikaren.

Bonnier FaktaDen mest kompletta fälthandboken av alla fågelböcker.
The times

Fågelguiden - Europas Och Medelhavsområdets Fåglar i Fält finns i kategorin Astro Sweden - Outdoor - Övrig utrustning - Fågel - Fågelmatare. Böcker är ett av våra märken som säljs direkt av AstroSweden.

Läs mer…