Alega

Millikans oljedroppsförsök

36 620 kr
  Kommer snart    Sponsrad länk

Genomför Millikans experiment för att bekräfta värdet av elementär laddning med hjälp av laddade oljedroppar. Experiment från 3B Scientific.

Mellan åren 1910 och 1913 lyckades Robert Andrews Millikan mäta den elementära elektriska laddningen till en aldrig tidigare skådad noggrannhet och bekräftade därmed laddningens kvantitet. Experimentet som nu bär hans namn är baserat på att mäta mängden laddning som bärs av laddade oljedroppar vilka kan stiga genom luften under påverkan av ett elektriskt fält från en plattkondensator och sjunka när fältet är frånvarande. Millikan -apparaten som används för denna version av experimentet använder en kompakt utrustning som är baserad på Millikans design och som inte kräver någon radioaktiv källa.Exklusiv apparat för att demonstrera den elektriska laddningens natur (kvantisering) och för att bestämma den elementära laddningen av en elektron. Består av en sats för montering med plattkondensator och ansluten oljeförstärkare, belysningsenhet med två gröna lysdioder, mätmikroskop, spänningsregleringsknapp, omkopplare för att ställa in kondensatorns spänning, omkopplare för start och stopp och en displayenhet med pekskärm.

Mätningar kan göras med flytande eller stigande/fallande metod. Uppmätta stigande- och falltider för en laddad oljedroppe visas på pekskärmen tillsammans med den konfigurerade spänningen. Parametrar som är relevanta för utvärderingen av resultaten, temperatur, viskositet och tryck visas också. Inkluderar plug-in strömförsörjning, 12 VAC, 1 A.
Mått (inklusive mätmikroskop). 370 x 430 x 235 mm³
Vikt (inklusive inkopplad strömförsörjning): 4,3 kg

Innehåll:
1 Grundapparat med experimentkammaren och displayenheten
1 Mätmikroskop
1 Olje-atomiserare
50 ml olja för Millikan apparat
1 Plug-in strömförsörjning, 12 VAC, 1 A

Fördelar :
Kompakt instrument med inbyggd mät- och displayenhet
Beröringskänslig skärm för enkel och ergonomisk användning
Underhållsfri belysningsenhet för enhetlig belysning via två gröna lysdioder.
Inbyggd tryck- och temperaturgivare för automatisk bestämning av relevanta parametrar, temperatur, viskositet och tryck.

Millikans oljedroppsförsök finns i kategorin Astro Sweden - Vetenskap - Laboration - Fysikutrustning - Atomfysik. Alega är ett av våra märken som säljs direkt av AstroSweden.

Läs mer…